IPROCOMSA, EQUIPOS DE PROCESOS S.L.  com empresa especialitzada en el disseny, desenvolupament i construcció d’equips per el sector farmacèutic, alimentari o similar, pretén sempre dissenyar i fabricar tant equips personalitzats com estàndards, si és el cas, per donar resposta a les diverses necessitats dels seus clients i a les especificacions normatives del mercat. En definitiva, la major recompensa de la nostra feina és l’èxit dels nostres clients.

IPROCOMSA, EQUIPOS DE PROCESOS S.L. té el compromís continu amb la qualitat dels productes i serveis oferts, la seguretat i fiabilitat dels mateixos en les seves aplicacions, el compromís amb la sostenibilitat i la promoció de la millora de seguretat de les condicions de treball, complint amb la legislació vigent.

La responsabilitat en la gestió de la qualitat, la sostenibilitat i el treball en condicions de seguretat i salut laboral incumbeix a tota l’organització i aquesta assumeix el compromís d’incorporar la gestió d’aquests aspectes en les seves activitats quotidianes. Així, manté implantats els processos, procediments i controls necessaris perquè les activitats realitzades compleixin els requisits establerts (orientades a totes les parts interessades del seu context organitzacional). 

La millora contínua només pot aconseguir-se mitjançant la informació, consulta i participació del personal, en tots els nivells i estaments de IPROCOMSA, EQUIPOS DE PROCESOS S.L. i amb la plena satisfacció dels seus clients. 

En aquest sentit, IPROCOMSA, EQUIPOS DE PROCESOS S.L. reconeix que una eficaç política de qualitat és part integrant i fonamental de l’activitat empresarial i de la gestió global de la pròpia empresa. Per assolir aquest objectiu, la Direcció de IPROCOMSA, EQUIPOS DE PROCESOS S.L. estableix objectius assolibles i mesurables, a més del compromís explícit amb el lideratge actiu en el Sistema de Gestió. 

IPROCOMSA, EQUIPOS DE PROCESOS S.L. enfoca la seva organització a:

Missió
Satisfer els requisits dels clients
Produir i comercialitzar de manera eficient equips i serveis fiables i útils per la societat
Màxim respecte a la legislació vigent
Procurar el creixement personal i professional dels seus col·laboradors

Visió
Enfocada a la qualitat del producte i del servei al client i l’èxit compartit entre tots dos.
El canvi continu, adaptant-se a les variacions de la societat i les seves necessitats i expectatives.
Ser referència de disseny i producció d’equips per barreges i reaccions dels sectors, farmacèutics, alimentaris, etc

Valors
Integritat professional
Fiabilitat
Implicació
Responsabilitat i compromís
Autoexigència
Treball en equip
Coneixement

Factors clau d’èxit
Innovació permanent
Fiabilitat contrastada productes i serveis
Planificar i prevenir abans que corregir
Crear valor en el mercat
Fidelització del client
Reputació empresarial

L’equip humà de IPROCOMSA, EQUIPOS DE PROCESOS S.L. té com a objectiu la plena satisfacció de totes les parts interessades i aconseguir la major eficiència en cadascun dels productes fabricats i els serveis prestats. Per a tal fi, IPROCOMSA, EQUIPOS DE PROCESOS S.L. orienta la seva gestió a:

 1. Clarificar de forma documental els productes i serveis que s’ofereixen al Client, i especificar terminis, compromisos i condicions associades als mateixos, per complir amb els requisits .
 2. Establir relacions entre parts interessades i IPROCOMSA, EQUIPOS DE PROCESOS S.L., per consolidar i consensuar tant requisits com el mutu compromís.
 3.   L’aportació adequada de recursos per complir fidelment amb els compromisos adquirits.
 4. Considerar que la qualitat en els productes dissenyats i fabricats i els serveis prestats són la base del futur de l’organització.
 5. Crear un entorn de treball per a tots els empleats que fomenti el compromís amb la Qualitat, el treball en equip, la creativitat i l’orientació emprenedora.
 6.   Dissenyar productes i serveis respectuosos i sostenibles d’acord amb la legislació vigent.
 7.   Una responsabilitat implicada de cada empleat i col·laborador en aquesta Política.
 8. Esmenar les deficiències, emprenent les accions correctives en aquelles situacions que produeixin productes o serveis no satisfactoris, des del mateix moment en què siguin detectats.
 9.   Una Millora Contínua dels seus processos, productes, serveis i de la capacitació del seu equip humà.
 10. L’optimització i manteniment d’unes infraestructures i un entorn de treball adequats.
 11. El compromís permanent de la Direcció en el compliment d’aquesta Política.
× Whatsapp