Al servei de la indústria química

Tamisadora per vibració

Tamisadora centrífuga

 

Tamisat amb destinació a la separació centrífuga de fraccions a diferents granulometries amb percentatge de fins, superiors al 80%. En processos és utilitzada com a tamisadora de seguretat.

 

Producció de 50 a 10.000 Kg/hora.

Tamisadora per vibració

 

Tamisat per vibració amb sistema de rebuig en una, dos o tres fraccions. Equip construït per ser muntat de forma autònoma o en línia, connectat a una instal·lació.

 

Construcció en material d'acer inoxidable o acer al carboni, amb tamisos en acer inoxidable o niló.

 

Produccions des de 5 a 5.000 Kg/hora.

Tamisat de fons en mitjans líquids

 

Equip de filtratge JENAG específicament dissenyat per procedir a la separació de sòlids en mitjans líquids. Tamisat des de 80 micres a 2 mil·límetres amb produccions de 0 a 12.000 l/hora.

 

Sistema de neteja del tamís de forma automàtica així com l'extracció del producte sòlid sobrant.

tornar a dalt ^

©Logalma - Iprocomsa SL · Carrer Newton, 21 - Polígon Industrial AI - 45 · C.P. - 08784 - PIERA  (BARCELONA, SPAIN) · Telèfon +34 937 794 800 · Fax +34 937 794 801 · Privacitat