Al servei de la indústria química

Mesclador  container-mix

Mesclador en V

 

Mesclador destinat a tota classe de productes sòlids amb o sense addició de líquids minoritaris, però amb granulometria i pes específic semblant.

 

Producció d'un 50% del volum total de l'equip. Amb capacitats de 8 a 4.000 litres totals.

 

Mesclador Bicònic

 

Mesclador destinat a tota classe de productes sòlids d'igual o diferent granulometria i pes específic, amb o sense injecció de líquids. Possibilitat de barrejar i assecar al buit.

 

Producció d'un 65% del volum total de l'equip. Amb capacitats de 50 a 6.000 litres totals.

Mescladores a bandes

 

Mescladors horitzontals destinats a productes sòlids en disposició de muntatge estàtic. Possibilitat d'injecció de líquids i treball a temperatura controlada per mitjà de doble cambra tèrmica.

 

Producció d'un 75% del volum total de l'equip. Amb capacitats de 250 a 10.000 litres.

Mesclador cònic

 

Mesclador de perfil cònic destinat a la unificació i homogeneïtzació de lots amb iguals o diferents densitats i granulometries. Possibilitat de treballar a temperatura i al buit, amb o sense incorporació de líquids.

 

Producció d'un 80% del volum total de l'equip. Amb capacitats de 500 a 10.000 litres.

Mesclador container-mix

 

Mesclador ràpid, utilitzat amb cubeta de barreja independent, destinat a productes de difícil barreja i neteja, amb gran producció.

 

Equip especialment dissenyat per a produccions que requereixin rapidesa, control de pesada i dosificació, descàrrega, quarantena de lots i difícil neteja.

 

Producció d'un 75% del volum total de la cubeta. Amb capacitat de barreja de 5 a 2.000 litres totals.

tornar a dalt ^

©Logalma - Iprocomsa SL · Carrer Newton, 21 - Polígon Industrial AI - 45 · C.P. - 08784 - PIERA  (BARCELONA, SPAIN) · Telèfon +34 937 794 800 · Fax +34 937 794 801 · Privacitat