Al servei de la indústria química

Equips d'agitació

tornar a dalt ^

Agitació Mural

Agitació Mòbil

Agitació Columna

Agitació Combinada

Agitació Mural

 

Utilitzat amb gran versatilitat en poder ser muntat amb qualsevol agitador dels disponibles en fabricació estàndard. Molt sòlid en estar fixat alhora al sòl i a una paret, fent que les vibracions per esforços es reparteixin i no s'apliquin únicament a la paret, evitant que aquesta es ressenti.

 

En poder inclinar el capçal, ho fa especialment útil en dipòsits rectes o cònics. La facilitat d'elevar-ho mitjançant cilindre hidràulic (en versió estàndard bomba manual) permet utilitzar recipients mòbils amb comoditat.

Agitació Mòbil

 

Utilitzat amb gran versatilitat en poder ser muntat amb qualsevol agitador dels disponibles en fabricació estàndard. En poder inclinar el capçal, es fa especialment útil en dipòsits de fons pla o cònic.

 

La facilitat d'elevar-ho mitjançant cilindre hidràulic (en versió estàndard bomba manual) permet utilitzar recipients mòbils amb comoditat.

 

 

 

 

Agitació Columna

 

Conjunt dissenyat per suportar l'agitador adequat per a cada producte. Normalment s'utilitza en aquest tipus d'elevador, el disc d'agitació COWLES, dissenyat per poder treballar amb èxit totes les dispersions i homogeneïtzacions de productes, com a pintures, vernissos, ceres, pIastisoIs, massilles, etc. Amb tancs mòbils amb capacitats des de 100 litres a 1800 litres útils.

 

Equip proveït de pinces subjecta-tancs, barra guia amb fre, que permet posicions de 360° i barana de protecció sobre-tanc. Sistema d'elevació amb columna hidropneumàtica.

 

Agitació combinada

 

Sistema de barreja vertical destinat a l'homogeneïtzació de pastes lleugeres o sòlids granulats de més de 2 mm. aproximadament. La velocitat d'agitació normalment s'aplicarà segons la viscositat o sòlids a barrejar.

 

Especial per a productes de difícil homogeneïtzació i dispersió, on es combina l'agitació lenta amb la ràpida.

©Logalma - Iprocomsa SL · Carrer Newton, 21 - Polígon Industrial AI - 45 · C.P. - 08784 - PIERA  (BARCELONA, SPAIN) · Telèfon +34 937 794 800 · Fax +34 937 794 801 · Privacitat