Al servei de la indústria química

Mesclador sòlid-líquid

Equips projectats amb destinació a processos de dispersió, emulsió, homogeneïtzació i addició en línia o batch.

Mixer d'alt cisallament, fons de tanc.

 

Equip específic per ser muntat en fons de tanc. Mixer d'alt cisallament i poder de dispersió. Normalment muntat amb ajuda d'un sistema d'agitació tipus àncora.

Mixer d'alt cisallament multidents

 

Unitat d'autocisallament tipus multidents per ser muntada en línia. Dissenyat especialment per poder dispersar i emulsionar íntimament els líquids, amb o sense sòlids. Equip de gran producció.

Míxer d'alt cisallament en línia

 

Equip destinat a processos d'homogeneïtzació, dispersió i dissolució en línia. Alimentació per succió o bomba. Construït per ser utilitzat amb líquids i sòlids de gran granulometria.

 

 

Mesclador sòlid-líquid

 

Mesclador, homogeneïtzador i dispersador compacte dissenyat per poder barrejar, dissoldre o dispersar sòlids en líquids de manera contínua. Conjunt de gran producció i efectivitat.

 

 

tornar a dalt ^

©Logalma - Iprocomsa SL · Carrer Newton, 21 - Polígon Industrial AI - 45 · C.P. - 08784 - PIERA  (BARCELONA, SPAIN) · Telèfon +34 937 794 800 · Fax +34 937 794 801 · Privacitat