Al servei de la indústria química

Rotació Simple

 

Els agitadors amb àncora i hèlix en l'eix central, s'utilitzen freqüentment en el manteniment de lots de cremes o altres productes viscosos, tot esperant ser envasats.

 

D'aquesta forma s'agilita la producció de nous lots, podent netejar el processador de mescles i el seu entorn mentre s'està envasant el lot anterior.

 

També és possible utilitzar aquest tipus d'agitador en fórmules de molt poca viscositat, o sigui que el producte no s'adhereixi a les pales.

Pales grans i mitjanes

 

Amb una o diverses pales muntades en un mateix eix, s'utilitzarà per a l'agitació de productes líquids o poc viscosos a poques rpm. per aconseguir una eficiència de mescla sense excessius moviments del producte i absència d'aire oclòs. Normalment s'utilitza entre 6 rpm. i 80 rpm.

 

 

Doble espiral contra gir

 

Sistema de mescla vertical destinat a l'homogeneïtzació de pastes lleugeres o sòlids granulats de més de 2 mm. aproximadament. La velocitat d'agitació normalment s'aplicarà segons la viscositat o sòlids granulats a barrejar, i estarà entre 10 rpm. i 40 rpm.

 

 

tornar a dalt ^

©Logalma - Iprocomsa SL · Carrer Newton, 21 - Polígon Industrial AI - 45 · C.P. - 08784 - PIERA  (BARCELONA, SPAIN) · Telèfon +34 937 794 800 · Fax +34 937 794 801 · Privacitat