Al servei de la indústria química

Accessoris i recanvis

Oferim servei tècnic d'assessorament, venda i instal·lació de qualsevol accessori auxiliar:

 

· Valvuleria convencional, especial i sanitària

· Accionaments automàtics amb destinació a valvuleria

· Racordatge especial i sanitari, així com brides

· Accessoris per a instal·lacions vapor i fluid tèrmic

· Accessoris per a la fixació industrial en acer inoxidable

· Utillatges i eines especials seguretat augmentada

· Peces i mànegues de silicona, especials, segons demanda

· Juntes d'estanquitat de tot tipus

· Peces en pvc, tefló, niló, politens, nilatrò, etc.

· Rasquetes, guies, seients i juntes

 

Estudi, projecte i subministrament de:

 

· Mànigues de filtració pols i líquids

· Filtres i teles en material inoxidable, per a filtració i tamisat

· Accessoris per a l'agitació, hèlixs, turbines, discos, pales i rasquetes

· Bombes i accessoris per a tota mena de líquids i pastes, industrials i sanitàries

©Logalma - Iprocomsa SL · Carrer Newton, 21 - Polígon Industrial AI - 45 · C.P. - 08784 - PIERA  (BARCELONA, SPAIN) · Telèfon +34 937 794 800 · Fax +34 937 794 801 · Privacitat